ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΤ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ