Ευχαριστήριο της Π.Υ. Γαργαλιάνων προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βάλτας