Ευχαριστήριο Αντιπεριφερειάρχη στο Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας