ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟ ΣΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΘΑΚΗΣ