Εξαρθρώθηκε σπείρα που πραγματοποιούσε λαθρανασκαφές σε διάφορες περιοχής της χώρας