Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εισήγαγε από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες με σκοπό τη νόθευση καυσίμων