Έβαλε να δέσουν το παιδί του για να κλέψει 145.000 ευρώ από τη γυναίκα του