Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας