Εταιρεία στην Ελλάδα ίδρυσε ο αμερικανικός γίγαντας αυτοκινήτων, Tesla του Elon Musk