Έστησαν οδόφραγμα της Ντροπής στον χώρο θυσίας των Τ. Ισαάκ και Σ. Σολωμού