Εσείς γνωρίζετε πως 7 ασθένειες προκαλούνται από τον χαρακτήρα μας και κάνουν κακό στον οργανισμό μας