«Ερωτό-κυκλοι» σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου