ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ: Για προβλήματα αιγοπροβατοτρόφων από τη συνεχή πτώση της τιμής του κρέατος και του γάλακτος