Ερώτηση στην Βουλή των Ελλήνων τα προβλήματα των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Κοζάνης