Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς