Ερωτήματα τέως Διευθυντή Τραπέζης επί αναρτημένου άρθρου σχετικού με τη διακοπή λειτουργίας του Καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Καλαμπάκι.