Έρχεται πείνα το 2019 προβλέπει μελέτη του καθηγητή Σάββα Ρομπόλη.