''ΕΡΓΑΝΗ'': Πλήρης η κυριαρχία της ελαστικής εργασίας