Έρευνα: Οι άντρες φοβούνται τις γυναίκες με αυτό το χαρακτηριστικό