Ε.Π.Σ. Καστοριάς: Πρωταθλητής χειμώνα ο Μέγας Αλεξ. Καλλιθέας