Επιστολή Απολυμένου με Σκλήρυνση κατά Πλάκας από την εταιρία Παπαστράτος-Philip Morris προς τον Πρωθυπουργό