Επιστημονικό συνέδριο: «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-1950»