Επιστημονική ημερίδα στη Χαλκίδα με θέμα: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – Κορυφαίος διδάσκαλος και στοχαστής