Επιστημονική εκδήλωση στους Δελφούς με θέμα «Πρόληψη και Μακροζωία: ένας ρεαλιστικός στόχος σήμερα»