Επιλεκτική πρόσκληση για συζήτηση σε φορείς του Δήμου Καρύστου της Εταιρίας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E