Επικαιροποιούνται τα σχέδια επιστρατεύσεως λόγω τουρκικής απειλής