Επιχείρησε να διαρρήξει παγκάρι εκκλησίας και συνελήφθη