Επανελέγχονται από εισαγγελείς 125 εγκλεισμοί σε δημόσια ψυχιατρεία