Έντονες διαμαρτυρίες στο σχεδιαζόμενο κλείσιμο του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στο Αυλωνάρι

Ετικέτες: