Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος: "Για μια αποτελεσματική διαχείριση των απειλών που συνθέτουν την τρωτότητα της ασφάλεια της πατρίδας μας"