ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΕ ΕΛΜΕ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ