Ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας για τους Οικογενειακούς Γιατρούς