ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ ΙΘΑΚΗΣ