ΕΝΙ: Πάνω από 8 τρισ. κυβικά πόδια τα αποθέματα φυσικού αερίου στο κοίτασμα «Καλυψώ»