ΕΝΦΙΑ: Φωτιά στις λαϊκές συνοικίες και στα σπίτια στο χωριό