Ενεργοποιείται από το Σ/Κ 16-17/6 η 10ωρη (μετ΄ επιστροφής) Κάρτα ΜΑΖΙ της Γέφυρας