Ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων