Ένας στους δύο ανέργους στη Ρωσία είναι μεταξύ 20-30 ετών

Προέλευση