Ένα Nissan GT-R οδηγείται με χειριστήριο Playstation (βίντεο)