Ένα κόσμημα για την Μήλο το Νηπιαγωγείο Τριοβασάλων