Εμφανές το εμπάργκο των Ελλήνων στην αγορά της Αδριανούπολης