«Εμείς θα είμαστε εκεί είτε αρέσει είτε όχι σε κάποιους»(pic)