Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλμικών Παθήσεων Γραμματεία ΕΛΚΕΘΟΠ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης