Έλληνας δημιούργησε τον αλγόριθμο που προβλέπει ακραία γεγονότα