Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία δεσμεύτηκαν να στηρίξουν τη Σερβία