Ελεύθεροι υπό όρους ακόμη τρεις κατηγορούμενοι για την Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου