«Ελευσίνα. Τα Μεγάλα Μυστήρια» στο Μουσείο Ακρόπολης