Ελέχθηκαν 2.191 οχήματα και βεβαιώθηκαν 522 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Προέλευση