Έκθεση πινάκων ζωγραφικής »ΗΡΑΚΛΕΙΑ» στη κεντρική αίθουσα του Κάστρου Πάργας