ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ